O FIRMIE

Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu.

Współpracujemy z licznymi klientami. Rocznie badamy ponad 100 sprawozdań finansowych i wykonujemy kilkanaście innych projektów. Szeroki zakres prac pozwolił nam na zdobycie doświadczenia w audycie przedsiębiorstw budowlanych, przemysłowych i handlowych, a także usług i instytucji finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych. Pozwala nam to na dostosowanie audytu do specyfiki działania każdego klienta tak dalece, jak to możliwe.

Informacje ogólne

  • Rok powstania firmy: 1991.
  • Kluczowi wspólnicy: Janina Bilat, Andrzej Błażejewski, Ewa Suwara, Teresa Sadowska.
  • Zatrudnienie: 10 pracowników, w tym 3 biegłych rewidentów i 2 asystentów.
  • Współpraca: 3 biegłych rewidentów.
  • Łączny roczny przychód: około 1,5 mln zł.
  • Potencjał: 24 miejsce na liście największych audytorów w kraju.
  • Lokalizacja: Wrocław.
  • Uprawnienia: spółka "Accord’ab" jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 262, na mocy Uchwały nr 101/53/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 marca 1995 roku.