ANALIZY I DORADZTWO

Doradztwo podatkowe i ekonomiczne

Od ponad 20 lat rozwijamy naszą działalność doradczą, aby wychodzić naprzeciw różnorodnym potrzebom naszych Klientów. Umiejętnie łaczymy wiedzę zawodową doświadczonych praktyków z zapałem i innowacyjnością młodych współpracowników.

Od 1991 roku byliśmy stałym doradcą Ministerstwa Skarbu Państwa, a także autorem prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych. Wprowadziliśmy jako doradca na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: HUTMEN S.A. Wrocław i WKSM S.A. Wrocław. Ponadto uczestniczyliśmy w zespole doradców i biegłych rewidentów wprowadzających na Giełdę Papierów Wartościowych m.in.: Chemoservis Dwory S.A. Oświęcim, TU Europa S.A. Wrocław, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Wrocław, AS-BAU S.A. Wrocław.

W roku 1996 z naszej działalności wydzieliliśmy część potencjału, którą wraz z naszym doświadczeniem przejęła siostrzana spółka Accord'Next. Wspólnymi siłami w latach 1996-2011 wykonaliśmy ponad 500 projektów doradczych, w tym prywatyzacyjnych o zróżnicowanej tematyce i wielkości. W trakcie tych prac nasi pracownicy zdobyli cenioną przez Klientów wiedzę z wielu dziedzin życia gospodarczego, poczynając od wycen znaków towarowych, poprzez projekty inwestycyjne i doradztwo finansowe, a na rozwiązaniach informatycznych kończąc. W tym okresie wykonaliśmy również analizy i przeglądy sprawozdań finansowych spółek mających siedzibę w Rosji.

Systematycznie rozwijamy naszą współpracę z partnerami niemieckimi oraz doradztwo dla firm mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, a prowadzących interesy w Polsce. Nasze doradztwo obejmuje również wykonywanie opinii i ekspertyz podatkowych oraz pozyskiwanie źródeł finansowania działalności firm.

Zakres usług

Świadczymy następujące usługi doradcze:

 • sporządzanie opinii podatkowych dla osób prywatnych,
 • sporządzanie opinii podatkowych dla firm zagranicznych i ich jednostek powiązanych, w tym dotyczących transakcji wewnątrzunijnych,
 • doradztwo w procesach zmiany formy prawnej podmiotów,
 • przygotowanie procesów połączenia i podziału spółek i sporządzanie planów połączenia i podziału,
 • doradzanie w procesie sprzedaży i kupna przedsiębiorstw i ich części oraz kupna i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach.

Wdrażanie standardów MSR

Doradzamy polskim klientom we wdrażaniu zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zgodnych z MSR/MSSF. Pomagamy w sporządzeniu sprawozdań finansowych według MSR (MSSF) i innych standardów.

Nasza firma była i jest rekomendowana przez audytorów zagranicznych koncernów jako jednostka właściwa do przeprowadzenia audytu ich spółek zależnych znajdujących się w Polsce.

Nasi pracownicy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu międzynarodowych zasad rachunkowości, a w szczególności: prezentacji i wyceny instrumentów finansowych, zasad szacowania rezerw, wyceny i rozpoznawania inwestycji, itp. Wiedzę tą w przystępny sposób staramy się przekazać naszym Klientom.

Projekty rozwoju i analizy stanu przedsiębiorstw

W ramach wspierania przedsiębiorstw na etapie tworzenia, przekształceń formy prawnej oraz analizy ich stanu, świadczymy następujące usługi:

 • analizowanie stanu finansowego i prawno-organizacyjnego przedsiębiorstw na zlecenie inwestorów,
 • sporządzanie planów biznesowych i studiów przedinwestycyjnych,
 • analizy stanu przedsiębiorstwa i poszczególnych obszarów ich działalności,
 • szacowanie wartości akcji i udziałów w spółkach,
 • szacowanie wartości przedsiębiorstw i ich części,
 • wycena wartości wkładów niepieniężnych do spółek handlowych,
 • wycena akcji i udziałów w związku z przymusowym umorzeniem.